Danışma Hattımız (224) 451 62 40
Esnek İşgücü
Gün geçtikçe artan rekabet ortamında firmalar esnek ve ekonomik işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Ana faaliyetlerine odaklanarak müşterilerine daha kaliteli ürün sunmak isteyen işletmeler, katma değeri olmayan bir çok faaliyeti "outsourcing" firmalarına devretmektedir. Böylece kalite ve işçilik maliyetlerinde düşüş sağladıkları gibi proseslerini de etkin bir şekilde yönetebilmektedir.

Need müşterileri; “esnek bir iş gücüne” sahip olmayı, iş planları ve stratejilerinin esası olarak görürler. Bugünün rekabetçi işgücü piyasasını yöneten kavramlar işgücü üretkenliği ve esnekliği olmuştur. Bu stratejinin merkezinde yer alan Need Üretim Destekleri’nin yeni esnek iş gücünün yönlendirilmesi ve yönetilmesi alanında, iş dünyası ile ortaklığı her geçen gün büyümektedir.

Need  Üretim Destek Hizmetleri, pazara girdiği günden bugüne müşterilerinin değişen ihtiyaçlarının tanımlanması ve bu ihtiyaçların “esnek iş gücünün etkin kullanımına dayanan” yenilikçi çözümlerle tatmin edilmesi konusunda aralıksız çalışmaya devam ediyor.

İş İlanlarımız
Şirketimiz projelerinde görev almak üzere size uygun iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz.....
Need Üretim Destek Hizmetleri bir kuruluşudur...